Brandbeveiliging2019-02-06T07:55:13+00:00

Brandbeveiliging

Een brandmeldinstallatie is een installatie die voortdurend een object controleert op het uitbreken van een brand. Deze installatie bestaat uit een aantal branddetectoren, rookmelders en mogelijk handmelders. Deze melders zijn aangesloten op, en geven een signaal door aan de brandmeldinstallatie of alarminstallatie. Vanuit deze installaties wordt alarm geslagen. Dit kan met een doormelding naar de brandweer of naar een particuliere alarmcentrale of met een alarmbel ter plaatse.

Rookmelders zijn detectoren die constateren dat er in een ruimte rook of brand aanwezig is. Er bestaan ook melders die reageren op verhoging van temperatuur.

Custos Beveiliging BV levert en installeert branddetectie en ontruimingsinstallaties conform NEN2535 en NEN2575, met EN-54 gecertificeerde apparatuur van type A, B, of C. Deze zullen geheel aan de brandweereisen van uw gemeente voldoen.
Tevens levert Custos Beveiliging BV aanvullend kleine blusmiddelen zoals brandblussers en branddekens. Ook monteren wij rookmelders of branddetectie op het bestaande inbraaksignaleringssysteem. Bij brand zal ongeacht de status van het inbraaksignaleringssysteem de installatie u waarschuwen en de meldkamer zal een separate melding ontvangen zodat de brandweer kan worden gewaarschuwd.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact met ons op.